Zwangerschap 2017-12-28T15:00:23+00:00

ZWANGERSCHAPSCONTROLES

Zwangerschapscontroles houden in dat je gemiddeld twaalf keer bij ons op het spreekuur komt. We rouleren de spreekuren zodat je ons allemaal een keer gezien hebt voordat je gaat bevallen. Voor de intake vragen we je het aanmeldformulier in te vullen zodat we al gericht wat informatie hebben over de gezondheid van jou en je partner bij de eerste controle. De controles zijn, tot 24 weken zwangerschap, om de vier weken. Tot 32 weken om de drie weken. Tussen de 32e en 36e week van de zwangerschap om de twee weken. Daarna iedere week, totdat je gaat bevallen.
Voordat je eerste controle plaatsvindt, heb je al een informatiepakketje van ons gekregen met belangrijke informatie die aan bod zal komen bij de intakeafspraak. Je mag ons natuurlijk altijd bellen als je vragen hebt, ook vóór de eerste afspraak.

Intake en controle

De eerste afspraak, de intake, vindt plaats rond de 9 weken zwangerschap en duurt ongeveer veertig minuten. Het zou fijn zijn als je voor de intake het aanmeldingsformulier (zie aanmeldingsformulier onder CONTACT) hebt ingevuld. Aan de hand van dit formulier proberen we een goed beeld te krijgen van je gezondheidssituatie. Ook vragen we naar je gezondheid in het verleden, de gezondheid van je partner en die van de familie. Zo bepalen we of er risico’s zijn voor de zwangerschap.
Relevante sociale omstandigheden kunnen een rol spelen in je beleving en ervaring bij het zwanger zijn. Tijdens de eerste controle zullen we je ook vragen stellen over je psychisch welbevinden, of je bekend bent bij instanties van hulpverlening en of er genoeg draagkracht voor je is in de omgeving om je te steunen bij de zwangerschap. Met behulp van deze informatie proberen wij onze verloskundige zorg zo goed mogelijk af te stemmen op jullie behoeften als aanstaande ouders. Het belang van jullie ongeboren kindje staat daarbij echter voorop. Wij helpen jullie graag daar waar het nodig is!

Bij de intake zullen we je vragen een formulier te tekenen dat toestemming geeft voor gegevensuitwisseling. Soms kan het noodzakelijk zijn dat wij als verloskundigen gegevens uitwisselen met andere disciplines om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan betekenen dat we bijvoorbeeld je huisarts, de gynaecoloog of het consultatiebureau moeten informeren.
Daarnaast zouden we jouw gegevens graag gebruiken voor een landelijk onderzoek om de kwaliteit van verloskundige zorgverlening aan jou en jullie (ongeboren) kind te verbeteren en te monitoren.
Zonder jouw toestemming zal er echter geen gegevensuitwisseling plaatsvinden en neem je niet deel aan de landelijke registratiesystemen.
Klik HIER voor de toestemmingsbrief.

De controleafspraken nemen telkens zo’n tien minuten in beslag. We voeren controles uit om te beoordelen hoe je zwangerschap verloopt. Iedere keer meten we je bloeddruk en mag je jezelf wegen op de weegschaal. Verder voelen en meten we je buik om de groei van kind en moeder in de gaten te houden. En vanaf twaalf weken luisteren we natuurlijk altijd naar het hartje van je baby.

Denk je een keer wat meer tijd nodig te hebben voor een controleafspraak? Geef dit dan aan bij de assistente. Zij plant dan extra tijd voor jouw controle in.

Verloskundig Advies Consult (VAC) en verloskundigekaart

Nadat je bij ons op intake bent geweest, bespreken we met jouw toestemming de gegevens van de intake met de gynaecoloog. Deze bespreking noemen wij het Verloskundig Advies Consult (VAC). Tijdens deze bespreking stemmen we de aandachtspunten voor de verloskundige zorgverlening voor jouw zwangerschap specifiek af met de gynaecoloog. Tijdens de tweede controle bespreken we de conclusies van deze bespreking en ontvang je een verloskundigekaart. Een verloskundigekaart is een overzicht van alle gegevens over jouw zwangerschap. Neem deze print mee iedere keer dat je op controle komt, zodat hij up-to-date blijft. Mocht het tijdens de zwangerschap noodzakelijk zijn dat we een thuiscontrole doen, dan is het prettig als de gegevens kloppen. We raden aan om deze print altijd bij je te hebben, bijvoorbeeld ook op vakantie. Mocht er onverhoopt iets zijn, dan beschik je altijd over de belangrijkste zwangerschapsinformatie.