Wat moet je regelen in de kraamtijd 2017-12-28T14:59:01+00:00

WAT MOET JE REGELEN

Geboorteaangifte

Aangifte doen van de geboorte is in Nederland verplicht. Je doet aangifte van de geboorte in de gemeente waarin je kind is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de bevalling gebeuren. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Soms kan het niet binnen drie dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan mag het later, maar wel op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag.
Doe je te laat aangifte van de geboorte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Je kunt dan een boete krijgen.

Het is de bedoeling dat de vader of moeder zelf aangifte doet van de geboorte van hun kind. Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte.

Neem het volgende mee bij het doen van de aangifte:

  • een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
  • een paspoort of ID-bewijs van de moeder
  • geboortebewijs van de arts of verloskundige

Eventueel:

  • akte van erkenning
  • akte van naamskeuze
  • trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

Via de website van gemeente Tilburg kun je een afspraak inplannen voor het doen van de aangifte.

Ziektekostenverzekering

Zodra je het burgerservicenummer (BSN) van jullie kind binnen hebt gekregen na het doen van de aangifte, is het belangrijk dat je jullie kind aanmeldt bij de ziektekostenverzekering.