Terra 2017-12-28T14:56:59+00:00

TERRA, CENTRUM VOOR GEBOORTEZORG

Terra, Centrum voor geboortezorg

Van kinderwens tot kraamtijd: altijd dichtbij en vertrouwd!

De Vlinder is aangesloten bij Terra, Centrum voor geboortezorg. Terra is een uniek samenwerkingsverband tussen tien verloskundigenpraktijken uit Tilburg en omstreken, het TweeSteden ziekenhuis en Thebe|Kraamzorg.

‘Terra geeft gezinsgerichte zorg dicht bij huis, voor, tijdens en na de zwangerschap. De hechting tussen moeder en kind staat centraal. We luisteren naar jullie wensen; alles draait om wat het beste bij jullie past. We verlenen optimale en betrouwbare zorg omdat alle professionals nauw met elkaar samenwerken; thuis, in het ziekenhuis of in het kraamhotel.’

Terra kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Na het intakegesprek met je verloskundige, maken we in samenspraak met de gynaecoloog een persoonlijk zorgplan. In dit persoonlijk zorgplan wordt vastgelegd wat de beste begeleiding en behandeling is tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraambed. Wekelijks is er een overleg met de gynaecologen waarbij we bijzonderheden met betrekking tot je zwangerschap kunnen bespreken en direct kunnen afstemmen wat het juiste zorgpad voor jou is. Uiteraard gebeurt dat alleen als je daar toestemming voor geeft.

Het resultaat van deze intensieve samenwerking is een minimaal aantal overdrachtsmomenten tussen alle professionele hulpverleners. Bovendien zorgen de uitwisseling van gegevens en inzet van elkaars kennis en kunde ervoor dat (aanstaande) moeder en (ongeboren) kind de beste zorg op het beste moment en op de beste plaats krijgen.

Terra staat voor keuzevrijheid in thuisbevalling of een bevalling in het Terra Geboortecentrum binnen het TweeSteden ziekenhuis samen met jouw verloskundige. Het Terra Geboortecentrum heeft één grote verlosafdeling waar verloskundigen, klinisch verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen nauw met elkaar samenwerken. In het Geboortecentrum word je door medewerkers benaderd vanuit de Family Centered Care gedachte, ofwel gezinsgerichte zorg waarbij ouders en kind centraal staan en altijd samen blijven. Binnen het Geboortecentrum is ook kraamhotel Terra Thebe|De Meiboom gevestigd waar jij, je partner en je kindje in luxe kraamsuites kunnen verblijven na de bevalling, en waar kraamverzorgenden van Thebe 24 uur per dag voor je klaarstaan.

Terra omvat de begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraamperiode, maar ook houden we een kinderwensspreekuur en een spreekuur voor problemen bij zwanger worden.

Op onze spreekuurlocatie van Terra in het TweeSteden ziekenhuis kun je meerdere dagen in de week op afspraak terecht voor een eerste controle (de intake). Gekoppeld aan je afspraak kun je een echo laten maken en/of bloed laten prikken. Zo hebben we alle faciliteiten rondom de verloskundige zorgverlening onder een dak.

Graag verwelkomen wij jullie bij Terra, Centrum voor geboortezorg!

Kijk voor meer informatie op onze gezamenlijke website www.terrageboortezorg.nl

Onze Terrafolder is te verkrijgen via de bovenstaande praktijken, het TweeSteden ziekenhuis, Thebe|Kraamzorg of via de huisartsen. Je kunt ons ook volgen op twitter via @TerraGeboorte