Ons werk tijdens de bevalling 2017-12-28T14:54:22+00:00

ONS WERK ALS VERLOSKUNDIGE TIJDENS DE BEVALLING

We vinden het belangrijk dat het voor jou helder is wat onze rol is tijdens de bevalling.

Op het moment dat je ons belt, omdat je denkt dat de bevalling begonnen is, stellen wij je een aantal vragen. Aan de hand van jouw antwoorden kunnen wij de situatie beter inschatten en besluiten of een huisbezoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten jullie rechtstreeks naar het kraamhotel of ziekenhuis te laten komen wanneer we inschatten dat de bevalling sneller verloopt dan gemiddeld en jullie graag daar willen bevallen. In het merendeel van de gevallen komen we de eerste keer thuis beoordelen.

Wanneer je bij ons onder controle bent in de zwangerschap en geen medische indicatie voor de bevalling hebt, is het belangrijk ons altijd eerst te bellen en niet op eigen initiatief naar het ziekenhuis of kraamhotel te rijden. Zolang er geen medische indicatie voor de bevalling is, zijn wij eindverantwoordelijk voor moeder en kind. Wij zijn dan ook het eerste contactpersoon en dragen zorg voor jou en je kind. Op het moment dat wij bij een huisbezoek hebben vastgesteld dat de bevalling daadwerkelijk begonnen is en de wens is in het kraamhotel, Terra Geboortecentrum of ziekenhuis te bevallen, leggen wij contact met het ziekenhuis en de kraamzorginstantie om zo een kamer voor jullie te ‘reserveren’.

Bij een huisbezoek kijken we naar de intensiteit van de weeën, controleren zo nodig het vruchtwaterverlies, doen uitwendig onderzoek aan je buik, luisteren naar het hartje van de baby en doen zo nodig een inwendig onderzoek om vast te stellen of je ontsluiting hebt. Aan de hand van deze onderzoeken geven we je meer informatie en meer duidelijkheid. In overleg met jou en afhankelijk van jouw wensen, bespreken we met je wat het juiste moment is om naar het ziekenhuis of kraamhotel te gaan. Op het moment dat jullie vertrekken, lichten we ook de kraamzorg in, zodat zij jullie daar op kan vangen en kan ondersteunen. Als jullie wens is thuis te bevallen, bekijken we samen met jou wanneer we de kraamzorg naar jou toe laten komen om jou bij te staan. De kraamverzorgster assisteert ons tijdens de bevalling.

Afhankelijk van hoe jij de weeën opvangt, wat jouw behoeftes zijn en van het stadium waarin de bevalling zich bevindt, spreken we een tijd met je af dat we bij je terugkomen voor de controles. In principe doen we, als je aan het bevallen bent, iedere twee uur een inwendig onderzoek en controleren we het hartje van de baby. Op deze manier kunnen wij beoordelen of de bevalling voldoende vordert en of de baby in goede conditie is. In de tussentijd kun je ons natuurlijk altijd bellen, als je ons eerder nodig denkt te hebben. We geven je ook altijd duidelijke belinstructies op het moment dat we besluiten dat het verantwoord is nog even bij je weg te gaan. Op een bepaald punt tijdens de bevalling gaan we niet meer bij je weg en geven we je continue begeleiding. Dit laten we afhangen van jouw behoefte en de mate van vordering van de bevalling. Coaching en rust brengen, is een belangrijk deel van ons werk. Tijdens de bevalling is dit een onmisbaar onderdeel om jou door deze intense uren te loodsen.

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat we je frequenter controleren. Dit bespreken we dan natuurlijk met je. Het kan ook zijn dat je wat onzeker bent over de zwangerschap door bijvoorbeeld een miskraam in de voorgeschiedenis of andere bijzonderheden, dan is het altijd mogelijk dat je wat vaker langskomt om even naar het hartje te luisteren ter geruststelling.

Het laatste deel van de ontsluitingsperiode en tijdens de uitdrijving blijven we sowieso altijd bij je. Tijdens het persen luisteren we na iedere wee naar het hartje van de baby. Op deze manier kunnen we tijdens de uitdrijving beoordelen of het kind in goede conditie is.

Vertrouw erop dat we open en eerlijk zijn over het proces van jouw bevalling. Als we bepaalde afwegingen maken, zullen we jou hierin betrekken en hiervan op de hoogte stellen. Als we aangeven dat het goed gaat, mag je het vertrouwen hebben dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Op het moment dat het kind geboren gaat worden, zullen wij jou strenge pers-, en zucht- instructies gaan geven om dit zo geleidelijk mogelijk te laten gebeuren. We vragen op zo’n moment ‘veel’ van je, maar het doel hiervan is dat we bij de geboorte van het hoofdje jouw vagina zo min mogelijk proberen te laten inscheuren. Hoe gedoseerder dit laatste stuk gaat, hoe beter. Focus je dus op onze stem, wij coachen je door dit allerlaatste stuk van de bevalling.

Als het kind is geboren, beoordelen wij of het een goede start heeft. We geven het 1, 5 en 10 minuten na de bevalling de APGAR-score. Dit zegt iets over de eerste indruk van het kind. Je krijgt hier verder niks van mee, omdat we deze test uitvoeren door middel van observeren. Op het moment dat een kind geen goede start heeft, zijn wij opgeleid om te handelen en het kind de eerste opvang te geven. Soms kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat we een kind zuurstof geven. Zowel thuis, in het kraamhotel als in het ziekenhuis hebben we hier de middelen voor. Zowel wij, als de kraamverzorgsters zijn hierin getraind. In gevallen dat we de eerste hulp bij een kind starten, roepen we ook altijd een kinderarts of een ambulance op (afhankelijk van de plek waar we zijn). Gelukkig is de kans dat dit gebeurt erg klein.

Verder krijg je van ons na je bevalling een prik in je been met het hormoon oxytocine wat ervoor zorgt dat het bloedverlies zo beperkt mogelijk blijft. Daarna kijken we of we de placenta (moederkoek) geboren kunnen laten worden. Als dit achter de rug is, is het belangrijk dat we beoordelen of we je nog moeten hechten. Als dit het geval is, geven we je altijd eerst een verdoving, voordat we van start gaan met het hechten. Bij normale rupturen (inscheuringen) en/of een knip kunnen wij, als verloskundigen, je hechten. Hier is de gynaecoloog niet bij nodig.

Nadat het kindje eerst een uur bij jou bloot op bloot op de buik heeft gelegen en indien gewenst aan de borst heeft kunnen drinken, kijken wij het kind na en doen we het onderzoek neonaat. Hierbij kijken we naar de reflexen van de baby en beoordelen we of het kindje er op het eerste gezicht gezond uit ziet. Ook wegen wij het kind en geven wij het met jouw toestemming vitamine K om de bloedstolling te bevorderen.

Tijdens de bevalling, maar ook na de bevalling is het onze rol en verantwoordelijkheid de risico’s voor moeder en kind steeds opnieuw in te schatten. Op het moment dat wij een risicofactor zien, zullen wij je doorsturen naar de gynaecoloog of kinderarts. Dit noemen wij een ‘medische indicatie’. In deze gevallen is het belangrijk dat de gynaecoloog of kinderarts de zorg voor moeder en/of kind van ons overneemt om verantwoorde zorg te blijven garanderen. Wij zullen in zulke gevallen de verdere bevalling dan ook niet meer kunnen begeleiden. Raak niet in paniek van een medische indicatie, gelukkig is het merendeel van de risicofactoren niet spoedeisend, maar eerder een voorzorgsmaatregel om eventueel latere problemen te voorkomen. We zullen je op zo’n moment altijd duidelijk uitleggen wat de achterliggende reden is dat we je doorsturen naar de gynaecoloog of kinderarts. Natuurlijk hopen we op een goed verlopende en natuurlijke bevalling, waarbij wij je kunnen bijstaan.