Ons werk in het kraambed 2017-12-28T14:54:07+00:00

ONS WERK ALS VERLOSKUNDIGE IN HET KRAAMBED

Vanaf het moment dat je bevallen bent, ben je kraamvrouw en ga je met jullie pasgeboren kindje, partner en eventuele andere kinderen genieten van een eerste week met jullie kleintje. De kraamtijd kan je thuis doorbrengen of in het kraamhotel en soms (gedeeltelijk) in het ziekenhuis

Als verloskundige hebben we de supervisie over de kraamzorg. De kraamverzorgster is aanwezig in de thuissituatie en werkzaam in het kraamhotel. Zij werkt zelfstandig via een kraamzorgorganisatie. De kraamverzorgster controleert en zorgt voor moeder en kind. Afhankelijk van het door jullie gekozen pakket kraamzorg al dan niet met uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning.

Onze rol gedurende de kraamtijd is om jullie te begeleiden in deze eerste week na de bevalling en in te spelen op situaties die extra aandacht behoeven. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn die meer zorg een aandacht vragen, maar ook het psychisch welbevinden. ‘Hoe ervaar je het allemaal zo’n bevalling en kraamtijd?’ is binnen onze hulpverlening een belangrijke vraag om jullie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. We komen gemiddeld zo’n vier tot zes keer in het kraambed langs. Echt duidelijk een tijdstip hiervoor afspreken is niet makkelijk. Degene die dienst heeft, rijdt ook de visites. Voor vragen of overleg dat niet kan wachten, is zij dag en nacht te bereiken op de dienstmobiel. Als we langskomen maken we graag een praatje. Naast het zakelijke karakter van de visite vinden we het ook erg belangrijk om samen met jou terug te blikken op de bevalling, maar ook hoe je de tijd met je kind als kersverse kraamvrouw ervaart. Voor de ene moeder is het moederschap nog helemaal nieuw, een andere moeder is mogelijk juist aan het zoeken hoe zij een juist evenwicht met de andere kinderen kan vinden. Iedere vrouw, ieder kind, ieder gezin en iedere situatie kan weer anders zijn. Wij doen ons best onze zorg goed op jullie persoonlijke behoeftes af te stemmen. De ene keer zal een huisbezoek wat langer duren dan de andere keer, maar er is altijd ruimte voor vragen. De kraamverzorgster voert de lichamelijke controles uit en houdt alles netjes bij in het zorgplan. Tijdens onze visites zullen we dit zorgplan altijd bekijken en zo nodig vragen stellen ter verduidelijking of zelf nog even een controle doen (bijvoorbeeld controle van de hechtingen). Helaas is er nog geen gezamenlijk zorgdossier. Dit betekent dat wij de resultaten van controles invoeren in onze iPad zodat ons dossier over de zorgverlening compleet is. Ons gehele team heeft door deze rapportages een duidelijk overzicht van jouw situatie.

Als je onder onze verantwoordelijkheid bevalt, krijg je na de bevalling een bewijs van geboorte. Dit geboortebewijs dien je mee te nemen bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis. Voor het doen van de aangifte moet je online een afspraak maken. Op de achterkant van het geboortebewijs staat vermeld hoe je dat moet doen. Ben je in het ziekenhuis onder medische indicatie bevallen, dan krijg je dit bewijs van diegene die aanwezig was bij je bevalling. Neem bij de aangifte altijd je eigen identiteitsbewijs mee en indien van toepassing ook jullie trouwboekje of erkenningsverklaring.

De samenwerking met de huisartsen en de ziekenhuizen is goed. Als het nodig is leggen we een vraag voor aan een andere discipline als we vinden dat deze moet worden ingeschakeld.
Als je borstvoeding geeft en er problemen zijn, dan hebben we een goede samenwerking met de lactatiekundigen in de regio. We zullen deze alleen na overleg met jullie en als de situatie er echt om vraagt inschakelen.
Voor hulpmiddelen rondom de borstvoeding kun je bij ons op de praktijk terecht. Als er problemen zijn met de borstvoeding en je hebt snel een borstkolf nodig, dan kun je bij ons een kolf met bijbehorende hulpmiddelen huren.

Bij het afsluiten van het kraambed gaan we altijd na of er geboorteaangifte is gedaan, of er daadwerkelijk een hielprik en gehoorscreening is verricht en of de noodzakelijke vitamines in huis zijn. Ook uitleg over anticonceptie zal onderdeel uitmaken van het afsluitend gesprek. Welke anticonceptie kun je gebruiken en wanneer begin je daarmee?
De medische zorg dragen we over aan de huisarts. De huisarts komt niet standaard in het kraambed langs. Wel is het van belang de geboorte van jullie kindje volledigheidshalve door te bellen aan de huisarts.
De zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van je kind dragen we over aan het consultatiebureau. Als het nodig is om de zorg een op een af te stemmen met het consultatiebureau dan regelen we een ‘warme overdracht’. Dit betekent dat we persoonlijk de zorg overdragen aan de wijkverpleegkundige jeugdgezondheidszorg zodat deze gericht de hulp of zorgvraag kan oppakken voor jullie gezin. www.ggdhvb.nl/Themas/Mijn-kind/Na-de-geboorte/Adressen/Tilburg

Vergeet niet je kindje aan te melden bij de zorgverzekeraar! Indien jullie een overlijdensverzekering hebben, geef dan ook hier de naam en geboortedatum door.

Onder bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk dat je wat langer in het ziekenhuis blijft. Bijvoorbeeld omdat tijdens of na de bevalling complicaties zijn opgetreden of omdat daar op dat moment de beste zorg verleend kan worden aan jullie pasgeboren kindje. In het ziekenhuis zal de begeleiding plaatsvinden door een verpleegkundige onder supervisie van de gynaecoloog/kinderarts. Als je bevallen bent en in het ziekenhuis ligt, laat dit dan via een telefoontje aan ons weten. We zijn graag op de hoogte van hoe het met jullie gaat en als de mogelijkheid zich even voordoet komen we langs.
Als je tijdens de zwangerschap bij de gynaecoloog de zwangerschapscontroles hebt gehad vanwege een medische indicatie, dan zal deze je aanraden je aan te melden bij een verloskundigenpraktijk voor de nazorg na de bevalling. Op het moment dat de gynaecoloog jou en je kindje ontslaan uit het ziekenhuis, kunnen wij de zorg van de gynaecoloog over nemen. Je kunt je in je zwangerschap al telefonisch aanmelden, maar ook via het aanmeldingsformulier op de website. Als je daar behoefte aan hebt, kun je al een keer kennis komen maken. Bijvoorbeeld als er bijzonderheden zijn, die je graag in de zwangerschap al met ons wilt bespreken, ter voorbereiding op de begeleiding in je kraambed.
Zes weken na de bevalling zien we je graag nog terug voor de nacontrole. Dit is de laatste controle waarin we terugblikken op hoe je alles ervaren hebt. Tijdens deze controle vragen we naar specifieke lichamelijke klachten, kijken we samen terug op de bevalling en willen we graag weten hoe het nieuwe ouderschap bevalt. Op het moment dat je nog vragen hebt of nog zaken rondom onze zorgverlening wilt bespreken of terugkoppelen, dan is hier de ruimte voor. We proberen de nacontroles zoveel mogelijk te plannen bij de persoon die je bevalling gedaan heeft en uiteraard vinden het altijd erg leuk als je je kindje meeneemt. Na de eerste kraamweek kun je zelf op de telefonische spreekuurtijden bellen om de afspraak voor de nacontrole in te laten plannen.

We hebben een enquête over onze hulpverlening. Tijdens de laatste controle in het kraambed zullen we je vragen of je het goed vindt deze enquête online te ontvangen en in te vullen. Invullen mag ook anoniem. Met jouw input kunnen we onze zorgverlening verbeteren. We staan altijd open voor feedback en passen onze zorg graag aan als daar redenen toe zijn. Zijn er zaken die niet lopen zoals je graag zou wensen, schroom dan niet deze met ons te bespreken.