Ons werk in de zwangerschap 2017-12-28T14:53:48+00:00

ONS WERK ALS VERLOSKUNDIGE IN DE ZWANGERSCHAP

Onze belangrijkste taak gedurende de zwangerschap, is je zwangerschap zo goed mogelijk te begeleiden door middel van steeds opnieuw risico’s in te schatten en hierop te anticiperen. De informatie die we hiervoor nodig hebben verzamelen we door te observeren, controleren en vragen te stellen.
Hiermee beginnen we al voor het intakegesprek. Daarom vragen we je om voor dit gesprek het aanmeldingsformulier in te vullen. We hebben dan al een eerste indruk van eventuele bijzonderheden en/of aandachtspunten. Ook in gevallen dat je ons voor het intakegesprek al nodig hebt, is het voor ons prettig wat basisgegevens te hebben om de situatie beter in te kunnen schatten.

Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om jullie wat beter te leren kennen en jullie situatie op medisch gebied goed in kaart te brengen. Het doel van het intakegesprek is om de beginsituatie van de zwangerschap vast te stellen. Op deze manier kunnen wij een risico-inschatting maken voor de zorgverlening tijdens de zwangerschap. De intake zorgt ervoor dat wij veilige zorg op maat kunnen leveren voor jou en je kind, omdat tijdens dit gesprek eventuele bijzonderheden duidelijk naar voren kunnen komen.

Na de intake worden jouw gegevens door ons besproken met een gynaecoloog. Dit noemen we het VAC (Verloskundig Advies Consult) en staat ook zo genoteerd op je verloskundigekaart. Tijdens de intake vragen we dan ook je toestemming om jouw gegevens met de gynaecoloog te delen. De gynaecoloog kan op zijn beurt ons dossier van jouw situatie aanvullen met gegevens uit het ziekenhuisdossier. Mocht het nodig zijn dat je later in de zwangerschap door een gynaecoloog gecontroleerd wordt, dan is deze al op de hoogte van jouw beginsituatie en eventuele bijzonderheden. Dit maakt dat de verloskundige zorg makkelijker kan doorlopen en er minder kans is op miscommunicatie. Dit komt de zorg voor jou en je kind ten goede. Tijdens het VAC bepalen we in samenspraak met de gynaecoloog welke zorg we je gaan bieden tijdens de zwangerschap. Deze informatie wordt tijdens de tweede controleafspraak met je doorgenomen.

Als verloskundige proberen we steeds opnieuw in te schatten of de zwangerschap voor moeder en kind een natuurlijk, goed verlopend beloop heeft. Dit doen we door middel van steeds opnieuw eventuele risico’s te bepalen en hierop te anticiperen. Enerzijds doen we dat door iedere controle de vraag te stellen hoe het gaat, hoe je de zwangerschap ervaart en of er klachten of bijzonderheden zijn. Anderzijds door feitelijke controles uit te voeren. We meten je bloeddruk, beoordelen de groei en ligging van de baby en houden je gewicht in de gaten. Daar waar nodig laten we extra onderzoeken uitvoeren, van bijvoorbeeld je bloed of urine.
Als we tijdens jouw zwangerschap risicofactoren of bijzonderheden signaleren, dan zijn wij verantwoordelijk voor het te voeren beleid. Zo kunnen wij rechtstreeks doorverwijzen naar een gynaecoloog of kinderarts, maar ook naar eerstelijns disciplines zoals een huisarts, fysiotherapeut, diƫtiste, psycholoog, maatschappelijk werker of seksuoloog. Ook werken we nauw samen met vrouwenopvangorganisaties, waaronder Kompaan en De Bocht, maar ook instanties zoals Stichting MEE. We bekijken steeds samen met jou wat jij en je kind nodig hebben in de zwangerschap en na de bevalling en zorgen ervoor dat jij de juiste zorg en zorgverleners om je heen krijgt.

Rond 33-34 weken staan we uitgebreid stil bij het bevalplan. We vinden het fijn samen met jullie door te nemen of je bepaalde verwachtingen hebt rondom de bevalling en horen graag of er zaken zijn die je niet of juist wel heel graag zou willen. Voor ons geeft het bevalplan houvast wanneer we aan je bed staan om je bevalling te begeleiden.
Het is wel goed je te realiseren dat we zo veel mogelijk rekening proberen te houden met jullie wensen, maar dat er in bepaalde situaties vanaf geweken zal moeten worden in het belang van moeder en kind. Jullie veiligheid en gezondheid is voor ons het belangrijkste.
Verder bespreken we de instructies over wanneer je ons moet bellen ten aanzien van de bevalling. Dit bekijken we per persoon en situatie.

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat we je frequenter controleren. Dit bespreken we dan natuurlijk met je. Het kan ook zijn dat je wat onzeker bent over de zwangerschap door bijvoorbeeld een miskraam in de voorgeschiedenis of andere bijzonderheden, dan is het altijd mogelijk dat je wat vaker langskomt om even naar het hartje te luisteren ter geruststelling.

Denk je een keer wat meer tijd nodig te hebben voor een controleafspraak? Geef dit dan aan bij de assistente. Zij plant dan extra tijd voor jouw controle in.

Tijdens de controles kijken, vragen en controleren we dus om jouw zwangerschap zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en je de best mogelijke zorg te geven. Zwanger zijn is bijzonder en mooi, maar soms ook moeilijk en zwaar. We beantwoorden graag al jouw vragen en bieden een luisterend oor als je je hart wilt luchten. We proberen je gerust te stellen en vertrouwen te geven in jezelf en in je lichaam.