Miskraam 2017-12-28T14:51:50+00:00

MISKRAAM

Soms verloopt de zwangerschap anders dan verwacht en gaat het vroeg in de zwangerschap mis. Ook in deze moeilijke periode begeleiden we jullie. De oorzaak is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting ontstaan is. Het gaat hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap. Het vruchtje is niet in orde en de natuur maakt zelf een selectie. Het groeit niet verder en het lichaam stoot het af.

Eén van de eerste verschijnselen van een miskraam is dikwijls vaginaal bloedverlies. We spreken dan van een dreigende miskraam. Slechts in de helft van de situaties waarbij sprake is van bloedverlies treedt daadwerkelijk een miskraam op.

Als je spreekt over een spontane miskraam, dan betekent dat dat je het vruchtje compleet verliest zonder dat daarbij een medische ingreep noodzakelijk is.
De term missed abortion betekent dat er tijdens een echo is vastgesteld dat het vruchtje niet meer leeft of dat er alleen een vruchtzakje aanwezig is. Er zijn echter eerder geen tekenen van een miskraam geweest, zoals bloedverlies.
In dat geval heb je een keuze tussen twee manieren waarop de miskraam kan plaatsvinden:

  • afwachten tot er een spontane miskraam optreedt
  • een curettage: dit is een ingreep waarbij tijdens een dagopname de gynaecoloog onder verdoving het vruchtje weghaalt

We bespreken de voor- en nadelen graag met je, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Ook in deze periode geldt dat je ons altijd mag bellen als je vragen hebt.

Denk je het vruchtje verloren te zijn? Probeer het dan op te vangen en neem contact met ons op via de dienstmobiel.

Een eerste miskraam is geen reden voor nader onderzoek. Na twee miskramen kan er aanvullend onderzoek gedaan worden, als je dat wenst. De realiteit is vaak dat dit geen informatie oplevert. Er wordt zelden een echte verklaring gevonden.
Het is verstandig om ons te bellen bij:

  • (hevig) bloedverlies
  • aanhoudende klachten van buikpijn
  • koorts (38 °C of hoger)
  • ongerustheid of vragen

Een miskraam is niet te voorkomen. Als je (opnieuw) zwanger wordt, is het wel verstandig om zo gezond mogelijk te leven.