klachten over zorgverlening 2017-12-28T14:50:52+00:00

KLACHTEN OVER DE ZORGVERLENING

Het is de bedoeling dat het contact met ons deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over één van ons.
We staan er altijd voor open om met je in gesprek te gaan als je niet tevreden bent over onze zorgverlening. Wij kunnen namelijk leren van jouw ervaring en stellen het op prijs om het te horen als je niet tevreden bent. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Ook kunnen we meer uitleggen over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

Vindt je het lastig om zelf het contact aan te gaan of kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). De klachtenfunctionaris is deskundig en helpt jou graag verder met ondersteuning en advies. Ook kan de klachtenfunctionaris zo nodig bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

www.klachtverloskunde.nl

Je kunt je klacht ook bij andere instanties voorleggen, zoals

Zorgbelang Nederland
Zorgbelang zet zich in voor de kwaliteit van zorg. Je kunt hier je klacht melden en ondersteuning krijgen bij het indienen van een klacht.
www.zorgbelang-nederland.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Als je vindt dat de zorg zo ernstig is tekortgeschoten dat de overheid dat moet weten, dan kun je dit als signaal melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Je kunt bij de IGZ ook terecht met klachten over het ontbreken van een klachtenregeling van je verloskundige. Je kunt bij de IGZ geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de klachtencommissie.
www.igz.nl

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Het Regionaal Tuchtcollege beoordeelt of de verloskundige heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen.

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/