BIG KNOV 2017-12-28T14:47:29+00:00

BIG-REGISTER, KNOV EN KWALITEITSREGISTER

BIG-register

We staan geregistreerd in het BIG-register. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen

KNOV

Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). We volgen regelmatig bijscholingen en cursussen en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de KNOV (klik hier voor de site van de KNOV).

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ontwikkeld door de KNOV. Met het register wil de KNOV de kwaliteit van het beroep van verloskundige bevorderen en bewaken en een verdere professionalisering van het vak bewerkstelligen. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen staat open voor alle praktiserende verloskundigen, leden van de KNOV en niet-leden. Een geregistreerde verloskundige heeft het recht om het officiële keurmerk van het Kwaliteitsregister te voeren: een bewijs dat de verloskundige werk maakt van bij- en nascholing en waarmee zij zich in de praktijk kan onderscheiden.
De inschrijving geschiedt op vrijwillige basis. Voor de eerste registratie moeten verloskundigen voldoen aan de volgende eisen:

  • vermelding in het BIG-register als verloskundige
  • gemiddeld ten minste 10 uur per week werkzaam als verloskundige
  • deelname aan een klachtenregeling
  • ondertekening van een verklaring dat de verloskundige de gangbare beroepsnormen in acht neemt

Voor herregistratie na vijf jaar geldt een aanvullende eis:
aantoonbaar minimaal 200 uur besteden, in 5 jaar, aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholing, vaardigheidstrainingen, publicaties, stagebegeleiding, intercollegiaal overleg.
Wanneer een verloskundige is geregistreerd, dan dient zij zich te houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsorganisatie. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk, in de ruimste zin. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis, vaardigheden, praktijkorganisatie, (interdisciplinaire) samenwerking en vaardigheden zoals cliëntgericht werken. Ook dient zij bij te houden aan welke deskundigheidsbevorderende activiteiten zij heeft deelgenomen.