Bevalling 2017-12-28T14:45:54+00:00

WAAR KUN JE BEVALLEN

Thuis

Je kunt en mag thuis bevallen als je zwangerschap en bevalling zonder complicaties of verhoogde risico’s verlopen. De kraamverzorgster wordt door ons gebeld om ons te komen assisteren. Zij blijft na de bevalling nog een tijd bij jullie, afhankelijk van het tijdstip van de bevalling.
De thuissituatie moet wel aan een aantal eisen voldoen. De bevalling thuis moet plaatsvinden op de begane grond of op de eerste verdieping die goed bereikbaar moet zijn met een normale trap. Als je in een flat woont, op een verdieping hoger dan de eerste, dan moet er een lift in het gebouw aanwezig zijn. Het bed moet verhoogd zijn tot minimaal 70 cm en je moet een kraampakket met aanvulling in huis hebben. Weeg je meer dan 100 kg dan is een bevalling op de begane grond noodzakelijk. Dit vanwege arbotechnische redenen voor het ambulancepersoneel.

Terra Geboortecentrum in het TweeSteden ziekenhuis

Het Terra Geboortecentrum heeft één grote verlosafdeling waar verloskundigen, klinisch verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen nauw met elkaar samenwerken. Als alles voorspoedig verloopt tijdens de bevalling met moeder en kind dan, wordt de bevalling begeleid door ons als verloskundige, geassisteerd door een kraamverzorgster.

Als je in het Terra Geboortecentrum wilt bevallen, moet je je in de zwangerschap aanmelden bij je zorgverzekeraar. Tijdens je bevalling mag je naar het Terra Geboortecentrum als je goede weeën hebt en we ook echt verwachten dat je gaat bevallen. Als je bent bevallen, kun je ervoor kiezen om na de bevalling weer naar huis te gaan of om een of meerdere nachten te blijven. Dit hangt ook af van wat je zorgverzekering vergoedt. Kijk voor vergoedingen je polisvoorwaarden goed na.

Wanneer er zich complicaties voordoen en je doorverwezen moet worden naar de gynaecoloog, dan blijf je gewoon op dezelfde kamer en komt de gynaecoloog naar je toe. Na de bevalling kun je ervoor kiezen om je kraamdagen door te brengen in het kraamhotel of om naar huis te gaan.
In het kraamhotel van het Terra Geboortecentrum werken gespecialiseerde kraamverzorgenden van Lunavi. Als je om medische redenen enkele dagen langer in het ziekenhuis moet blijven omdat rondom of na de bevalling complicaties zijn opgetreden, dan is een verblijf in het kraamhotel onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Kraamhotel Livive

Als je in kraamhotel Livive wilt bevallen, moet je je in de zwangerschap aanmelden bij je zorgverzekeraar. Tijdens je bevalling mag je naar Livive als je goede weeën hebt en we ook echt verwachten dat je gaat bevallen. Als alles voorspoedig verloopt tijdens de bevalling met moeder en kind, dan wordt de bevalling begeleid door ons als verloskundige, geassisteerd door een kraamverzorgster. Wanneer je tijdens de bevalling wordt doorverwezen naar de gynaecoloog, dan word je verplaatst naar de verloskamers van het ETZ Elisabeth.
Als je in het kraamhotel bent bevallen, kun je ervoor kiezen om na de bevalling weer naar huis te gaan of om een of meerdere nachten te blijven. Dit hangt ook af van wat je zorgverzekering vergoedt. Kijk voor vergoedingen je polisvoorwaarden goed na

Poliklinisch in het ETZ Elisabeth

Als je er zelf voor kiest om in het ziekenhuis te bevallen zonder dat je een medische indicatie hebt, dan kom je alleen naar de verloskamers van het ziekenhuis van het Poliklinisch ETZ Elisabeth om te bevallen. Een kraamverzorgster assisteert ons bij de bevalling. Als alles goed gaat, ga je daarna weer naar huis of naar kraamhotel Livive. Omdat je al op de verloskamers bent, hoef je niet meer verplaatst te worden als zich mogelijk complicaties voordoen. Wanneer je tijdens de bevalling wordt doorverwezen naar de gynaecoloog, komt deze naar je toe.

Bevallen met medische indicatie

In sommige situaties wordt het advies gegeven om in het ziekenhuis onder begeleiding van de gynaecoloog te bevallen. Soms ben je al vanaf het begin van de zwangerschap onder begeleiding van een gynaecoloog. Tijdens een ziekenhuisbevalling kan je diverse hulpverleners tegenkomen. Naast de gynaecoloog, begeleiden ook klinisch verloskundigen en arts-assistenten bevallingen. Een verpleegkundige van de verloskamers assisteert tijdens de bevalling. Op het moment dat je bevallen bent en je weer naar huis of het kraamhotel kunt, nemen wij de zorg weer over.