Algemeen 2017-12-28T14:44:51+00:00

HET NEDERLANDS VERLOSKUNDIG SYSTEEM

Het Nederlands verloskundig systeem is heel anders dan in de meeste andere westerse landen. Daar ziet men zwangerschap en bevalling namelijk veel minder als natuurlijke processen en veel meer als mogelijke bedreigingen voor moeder en kind. Zwangere vrouwen worden in deze landen begeleid door gynaecologen. Verloskundigen werken er bijna altijd in een ziekenhuis, onder supervisie van een gynaecoloog.

Zwangerschap en geboorte: een ziekte of een normaal proces?
In Nederland worden zwangerschap en geboorte gezien als normale processen, die begeleid kunnen worden in de eerste lijn door verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen. Er is een actieve samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, zodat bij complicaties specialistische zorg in het ziekenhuis kan worden geboden.
Specialisten in ziekenhuizen zijn voortdurend bedacht op mogelijke complicaties. Zij zien hun cliënten in de eerste plaats als patiënten. De ervaring leert dat dit vaak betekent dat er in het ziekenhuis eerder wordt ingegrepen in het natuurlijke proces van zwangerschap en bevalling. Zo worden er in landen waar bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden, meer bevallingen ingeleid dan in Nederland. Ook ligt het aantal kunstverlossingen (vacuümextracties en tangverlossingen) er hoger. Dit soort ingrepen leveren extra belasting op voor moeder en kind.
Verloskundigen zijn erin getraind om zwangerschap en bevalling niet onnodig in de medische sfeer terecht te laten komen. Dat geldt ook voor klinisch verloskundigen. Zij benaderen een vrouw die wordt doorgestuurd vanwege een complicatie (bijvoorbeeld meconiumhoudend vruchtwater) niet als een zieke. Voor zover mogelijk beschouwen ze haar en haar zwangerschap als normaal. En terecht, het verloop van haar bevalling is niet principieel anders, er is alleen meer controle nodig.

De voordelen van het Nederlandse systeem
Het Nederlandse systeem kent een aantal voordelen:

  • Als er geen risico’s zijn, kunnen vrouwen zelf kiezen waar ze willen bevallen: thuis, in het kraamhotel of in het ziekenhuis.
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen.
  • Er is laagdrempelig overleg met de gynaecoloog om de verloskundige zorg per cliënt af te stemmen indien dit noodzakelijk is. We hebben een prima samenwerking met de gynaecologen van beide Tilburgse ziekenhuizen.

Zelf kiezen waar je bevalt
In Nederland kan een vrouw op verschillende plaatsen bevallen:

  • Thuis of in een kraamhotel. Dit kan als het om een normale bevalling gaat.
  • Poliklinisch in het ziekenhuis. Dit kan als het om een normale bevalling gaat. Je gaat direct na de bevalling weer naar huis.
  • Met medische indicatie in het ziekenhuis. De verloskundige en/of gynaecoloog maken hiervoor de risico-inschatting.

Een poliklinische bevalling wordt begeleid door een eerstelijns verloskundige.

“Nederlands systeem van thuisbevallingen is veilig.”
In allerlei mediaberichten worden met regelmaat de thuisbevallingen ter discussie gesteld. Uit onderzoek blijkt dat de onnodige babysterfte in Nederland mogelijk te wijten is aan onvolledige overdrachten en niet tijdig acute verloskundige hulpverlening in ziekenhuizen. We vinden het belangrijk je te informeren dat we in de regio Tilburg met beide ziekenhuizen een goede samenwerking hebben. Daarbij wordt er hard gewerkt in de verloskundige keten van verloskundigen en gynaecologen om te kijken waar we onze zorgverlening kunnen verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het hogere percentage babysterfte in Nederland niet komt door de thuisbevalling, maar door de sterfte bij vroeggeboorten. Op de website van de KNOV, beroepsorganisatie van verloskundigen, worden veel gestelde vragen over dit onderwerp beantwoord. Mocht je vragen hebben of je zorgen maken over dit onderwerp, bespreek het dan met een van ons tijdens het spreekuur.